Od 1 czerwca tego roku można zastrzec swój numer PESEL
Daje to wiele możliwości np. takie że nikt nie zaciągnie kredytu używając naszego numeru PESEL, nie kupi również telefonu, ani nie sprzeda naszej nieruchomości, ale jeśli zastrzeżemy PESEL sami również nie skorzystamy z tych usług, chyba że cofniemy zastrzeżenie. Na szczęście nie ma to wpływu na niektóre istotne sprawy jak np. wykup recepty.