Czy ktoś z Was korzystał
Warto? Jak z podejściem? Terminy są rozsądne, ale czego można się spodziewać na miejscu?
Widać zaangażowanie?