Podczas montażu wyłącznika ciśnieniowego do pompy głębinowej warto zwrócić uwagę na właściwą kalibrację urządzenia, aby zapewnić prawidłowe działanie i kontrolę ciśnienia w systemie. Warto także zabezpieczyć instalację przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.