obecnie
27° C
jutro
31° C
Czy wybierasz się w tym roku na wakacje?


Ostatnio na forum

 • Kiedy miasto zapłaci urlopowe…
  59 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Rzetelna agencja nieruchomośc…
  197 wyświetleń
  1 odpowiedzi
 • Czy warto i jak zastrzec swój…
  221 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Dr Trafidło prośba o opinie
  2115 wyświetleń
  3 odpowiedzi
 • Perfumy damskie - jak wybiera…
  211 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Przedłużenie włosów
  255 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Pomysł na studia
  267 wyświetleń
  0 odpowiedzi
Przejdź do forum

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Niżański śmiał...

30 listopada 2016 16:00, autor: powiat-nisko.pl
Dnia 24 listopada 2016 r., podczas obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański przedstawili ambitne plany, które zostaną wdrożone w zarządzanych przez nich placówkach. Szkoły już teraz szczególną uwagę zwracają na dbałość o wysoki poziom kształcenia, udział w projektach wspomagających działalność dydaktyczno-wychowawczą i pragną jeszcze pogłębić współpracę z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, urzędami i zakładami pracy oraz liczne inwestycje i remonty mające na celu stworzenie uczniom atrakcyjnych warunków kształcenia.

Starosta Niżański Robert Bednarz zaznaczył, że jest to rozpoczęcie cyklu skoordynowanych działań konsultacyjnych, które mają doprowadzić do wypracowania jak najbardziej atrakcyjnej oferty kształcenia w szkołach prowadzonych przez powiat - Wspólnie z dyrektorami naszych szkoły wypracowaliśmy pewne założenia mające wpływ na rozwój danej szkoły i chcemy dzisiaj zrobić krok więcej, niż tylko przedstawienie suchej informacji na temat oświaty. Chcemy pokazać, jakie działania edukacyjne zamierzamy podjąć, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki edukacyjne, jakimi działaniami ubogacić ofertę edukacyjną, jakie mamy zamierzenia inwestycyjno-remontowe. Kontynuacją formułowania tej finalnej oferty będą spotkania w obszarze Komisji Oświaty w danej szkole, aby była możliwość podyskutowania o tych założeniach, dopracowania ich, a może i wskazania nowych pomysłów. Jednym z elementów będą również moje i Zarządu Powiatu spotkania z dyrektorami i nauczycielami naszych szkół, w tym również dyrektorami szkół gimnazjalnych. Innymi słowy, jest to niejako początek działań w tym zakresie. Chcemy wspólnie, przy zaangażowaniu wszystkich tych, którzy widzą potrzebę włączenia się, wypracować jak najlepsze formuły funkcjonowania naszych szkół, a docelowo wypracować jak najbardziej atrakcyjną ofertę, która będzie powodować wybór kształcenia w naszych szkołach – podkreślił Starosta.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Jerzy Stelmach w zamierzeniach na kolejne lata uwzględnił między innymi kontynuację rozszerzeń, które najbardziej uwzględniają potrzeby rynku pracy i zainteresowania uczniów; utrzymanie wysokiej zdawalności podczas matury poprzez zajęcia wyrównawcze, warsztaty dla maturzystów, indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym, konkursy i olimpiady przedmiotowe; utworzenie klasy sportowej; kontynuację współpracy z wyższymi uczelniami i instytucjami publicznymi, a także utworzenie nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz utworzenie miejsca przeznaczonego do wypoczynku młodzieży.

Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Andrzej Habigier przedstawił założenia odnośnie kontynuacji naboru młodzieży z Ukrainy, uruchomienia innowacji - klasa mundurowa w technikum (młodzież przygotuje się do pracy w służbach mundurowych, pozna tajniki musztry i strzelania, weźmie udział w kursie samoobrony i będzie mogła współpracować z niżańską jednostką wojskową), rozwoju językowego uczniów - organizacja zajęć dodatkowych, uczestnictwa w projektach, organizacji praktyk zagranicznych dla uczniów, umożliwienia uczniom korzystania z różnych form wypoczynku i rekreacji, upowszechniania turystyki. W planach jest także m. in. termomodernizacja szkoły i przebudowa jej otoczenia, doposażenie sal lekcyjnych i pracowni zawodowych, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz utworzenie multimedialnej pracowni językowej.

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem Stanisław Haduch zwrócił uwagę na rozwój kształcenia praktycznego poprzez realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE, współpracę z lokalnymi zakładami pracy, naukę języków obcych - wprowadzenie dodatkowych zajęć z języka włoskiego i rosyjskiego. Ponadto w planach jest poszerzenie oferty kształcenia zawodowego: kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, kursy zawodowe dla młodzieży, płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów, dodatkowe zajęcia i wyjazdy zagraniczne.

Dyrektor Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn zaznaczył, że szkoła skoncentruje się na kierunkach, w których ma największe doświadczenie, wyposażenie, warunki lokalowe oraz kadrę; rozwoju kształcenia dorosłych, a także na zwiększeniu atrakcyjności oferty poprzez zajęcia dodatkowe, bezpłatne kursy i podręczniki, organizację zawodów, turniejów i rozgrywek na boisku wielofunkcyjnym. Ważne plany inwestycyjno-remontowe to m.in. remont hali napraw z przeznaczeniem na pracownię ogumienia oraz napraw gokartów i motocykli, utworzenie toru gokartowego oraz profesjonalnej siłowni.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku Dorota Rabińska poinformowała, że działalność statutowa placówki zostanie wzbogacona o zakup nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w związku z wprowadzaniem reformy oświaty, grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców. Ponadto planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku, wyciszenie gabinetów, zakup lustra weneckiego i dostosowanie pomieszczenia do jego montażu oraz zakup sprzętu i dostosowanie gabinetu do terapii grupowej.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska zaznaczyła, że ośrodek to nieustannie rozwijająca się placówka, której głównym celem i zadaniem jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym warunków do wszechstronnego rozwoju w sferze intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej, duchowej i społecznej, zdobycie przez nich jak największej samodzielności i zaradności życiowej. Pozyskanie wielomilionowych środków zewnętrznych na realizację zadań - dzięki wspólnym działaniom Powiatu Niżańskiego oraz SOSW w Rudniku nad Sanem - obejmujących między innymi: Przebudowę budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem, Budowę boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni trenowej przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem oraz Remont sali gimnastycznej z zapleczem przy SOSW w Rudniku nad Sanem otworzy przed placówką możliwość objęcia pomocą większej grupy dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością.

Edukacja w Powiecie Niżańskim stwarza młodzieży atrakcyjną i różnorodną ofertę kształcenia oraz jest odpowiedzią na inspiracje uczniów i oczekiwania rynku pracy. Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański posiadają dobrze wyposażone pracownie, wykwalifikowaną kadrę, a ponadto oferują wiele zajęć pozalekcyjnych wspierających przygotowanie do egzaminów zewnętrznych oraz umożliwiających rozwijanie zainteresowań.


Komentarze czytelników (1)
 • Zoska (7 lat, 7 miesięcy temu)

  Patrze i oczom nie wierze. Pan Habigier mowi o "kontynuacji naboru młodzieży z Ukrainy", a tymczasem on i reszta kadry zarzadzajacej nie robi nic zeby tak sie stalo. Niech modla sie zeby ci, ktorzy juz sa w szkole w niej zostali, bo z tego co slyszalam to nie jest wcale takie pewne.