obecnie
20° C
jutro
22° C
Czy Polska wyjdzie z grupy podczas EURO 2024?


Ostatnio na forum

 • Rzetelna agencja nieruchomośc…
  42 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Czy warto i jak zastrzec swój…
  87 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Dr Trafidło prośba o opinie
  1894 wyświetleń
  3 odpowiedzi
 • Perfumy damskie - jak wybiera…
  91 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Przedłużenie włosów
  141 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Pomysł na studia
  156 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Zdrowa żywność
  933 wyświetleń
  0 odpowiedzi
Przejdź do forum

Szkoły i placówki oświatowe w 2020 roku zadbały o poprawę jakości ...

23 marca 2021 20:31, autor: powiat-nisko.pl

W roku 2020 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański, w związku z pandemią koronawirusa, funkcjonowało zdalne nauczanie, a rozwiązania mające na celu wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość stały na najwyższym poziomie.

Zdalne nauczanie wdrażano od początku zawieszenia zajęć, tj. od 12 marca 2020 r. Dyrekcje szkół i przedstawiciele organu prowadzącego, wyszli naprzeciw potrzebom uczniów i nauczycieli, dokonując diagnozy możliwości uczestnictwa w nauce zdalnej w czasie pandemii, podczas której przeprowadzano próbne matury, w których ubiegłoroczni maturzyści chętnie uczestniczyli. Uczniowie przez cały czas zdalnej nauki byli bardzo zaangażowani w proces nauczania na odległość i na bieżąco uczestniczyli we wszystkich jej formach.

Powiat Niżański jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (LO w Nisku), Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (RCEZ), Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem (ZS Jeżowe), Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem (ZS w Rudniku nad Sanem), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem (SOSW) oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku (PPP).

We wrześniu 2020 roku w szkołach i placówkach należących do Powiatu Niżańskiego uczyło się łącznie 1523 uczniów. W klasach pierwszych naukę rozpoczęło 333 nowych uczniów.

Wysoki poziom kształcenia i dobre wyniki egzaminów maturalnych potwierdzają, że warto inwestować w nasze szkoły, o czym świadczy przeznaczenie w ostatnich latach dużych nakładów na modernizację obiektów szkolnych, co zdecydowanie poprawiło jakość bazy lokalowej i otoczenia szkół.

W minionym roku 2020 zrealizowano liczne inwestycje i remonty:

 • w LO w Nisku, in.:
 • zakupiono klasopracownię chemiczną w całości dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 56 262,66 zł,
 • wykonano prace remontowe związane z przygotowaniem instalacji do montażu wyposażenia pracowni chemicznej na kwotę 9 597,27 zł,
 • zrealizowano II etap zadania pn. „Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym”, gdzie całkowita wartość projektu wyniosła 2 168 201,38 zł, z czego 1 063 830 zł stanowiło dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”;
 • w RCEZ w Nisku, za kwotę 153 232,76 zł, zrealizowano liczne remonty i inwestycje budynków szkolnych i otoczenia szkoły, w tym:
 • remont kapitalny ogrodzenia szkolnego od strony ul. Sandomierskiej – etap II,
 • remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz chodnika przy głównym wejściu do hali sportowej;
 • w ZS w Jeżowem przeprowadzono remonty na łączną kwotę 63 805,50 zł, w tym m.in. dokonano remontu schodów wejścia głównego i stołówki szkolnej;
 • w ZS w Rudniku nad Sanem:
 • za kwotę 22 661,60 zł ukończono m.in. remont 4 garaży w Warsztatach Szkolnych,
 • zrealizowano inwestycję pn. „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na kwotę 55 zł, dzięki której wykonano m.in. altanę o konstrukcji drewnianej oraz dojścia o nawierzchni z kostki betonowej;
 • w PPP w Nisku wykonano drobne remonty oraz zakupiono nowe testy diagnostyczne do działalności orzeczniczo-opiniującej. Z powodu pandemii, po przerwie od połowy marca do początku maja, w maju placówka wznowiła działalność i pracuje z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prowadzone są badania diagnostyczne i terapeutyczne w bezpośrednim kontakcie z petentami. W razie potrzeby prowadzone są również terapie i pomoc psychologiczna zdalnie;
 • w SOSW w Rudniku nad Sanem, w celu zapewnienia bezpiecznych i należytych warunków pobytu podopiecznych, m. in.:
 • przeprowadzono remont w budynku dydaktycznym i internacie za kwotę ponad 197 tys. zł,
 • zakupiono nowe wyposażenie do klas za kwotę ponad 12 tys. zł.

Ponadto Powiat Niżański złożył wnioski, dzięki którym pozyskano środki na projekty realizowane przez SOSW we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”:

 • program MRPiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, z czego kwota wykorzystanych środków wyniosła 42 600 zł,
 • program sfinansowany przez PFRON – „Rehabilitacja 25 plus”, skierowany do podopiecznych, którzy już ukończyli edukację w placówce, na który przeznaczono 412,5 tys. zł.

Ponadto w SOSW:

 • kolejny rok trwała realizacja programu „Za Życiem”,
 • zakończona została realizacja projektu współfinansowanego przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych w SOSW w Rudniku nad Sanem”.

SOSW zrealizował również szereg innych projektów i programów.

- Pomimo obecnego od marca 2020 roku stanu epidemii, szkoły i placówki oświatowe Powiatu Niżańskiego wykorzystały wiele szans na rozbudowę i rozwój swoich baz lokalowych oraz dydaktycznych i poprawę otoczenia szkół. Dziękuję dyrektorom szkół i placówek za zaangażowanie i zdolności organizacyjne, dzięki którym stale podnosi się jakość realizowanych zadań oświatowych w naszym Powiecie – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.