obecnie
1° C
jutro
1° C
Czy obawiasz się utraty pracy przez koronawirusa?


Ostatnio na forum

 • Droga do vivo
  162 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Jak dojść do Vivo
  32 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Poker
  149 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • USG 4D
  142 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Dentysta na nfz
  259 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Myjnia VIVO!
  470 wyświetleń
  3 odpowiedzi
 • Koronawirus w Federal Mogu...
  940 wyświetleń
  2 odpowiedzi
Przejdź do forum

Zrównoważony, oszczędny i proinwestycyjny budżet miasta na 2021 rok

17 listopada 2020 21:10, autor: stalowawola.pl

Zrównoważony, oszczędny i proinwestycyjny – taki będzie budżet Stalowej Woli w 2021 roku. Podczas konferencji on-line 17 listopada Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli przedstawił główne filary i założenia przyszłorocznego planu finansowego miasta. Wśród nich zarówno strategiczne inwestycje infrastrukturalne, jak i zadania bliskie okien mieszkańców.

Planowane dochody i wydatki w przyszłym roku wyniosą 379 379 379 zł. – To już kolejny rok, kiedy uchwalany jest budżet bez nowych kredytów i deficytu. Jednocześnie nie planujemy wzrostu opłat dla osób fizycznych i dla przedsiębiorców. Budżet nie zakłada podnoszenia stawek podatku od nieruchomości, środków transportu oraz innych opłat lokalnych – poinformował prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Planowana oszczędność w przyszłorocznym budżecie związana jest z kształtowaniem wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących. Wydatki bieżące wyniosą 305 669 031 zł, natomiast dochody zaplanowano na poziomie 325 846 057 zł. Nadwyżka bieżąca wyniesie więc 20 177 025 zł.

– To pokazuje zdrowe podejście do architektury tego budżetu. Przede wszystkim oszczędności dotyczą wydatków na wynagrodzenia, na zatrudnienie pracowników, czy wydatki administracyjno-biurowe. To będzie wymagało od całej struktury administracyjnej samorządu miasta dość znaczących cięć, co jest bardzo trudne, ale konieczne, abyśmy mogli zachować wysoką dynamikę rozwoju – mówi prezydent Stalowej Woli.

Trzeci filar zakłada, że będzie to budżet proinwestycyjny, czyli taki, który ma wyznaczać nowe horyzonty rozwoju Stalowej Woli, śmiało sięgać po środki europejskie, norweskie, czy rządowe. Budżet, który ma realizować duże, strategiczne inwestycje, ale jednocześnie być bliski okien mieszkańców i odpowiadać na najczęściej zgłaszane oczekiwania. W związku z tym wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 73 710 347 zł, z czego 40 076 770 zł pochodzić będzie ze środków własnych, a 33 633 577 zł pozyskane będzie ze środków unijnych, norweskich oraz rządowych.

– Plan inwestycyjny jest o ponad 24 miliony zł większy, niż w roku bieżącym. To jest zdrowa konstrukcja budżetu, kiedy bisko jedna czwarta całej wartości stanowią wydatki majątkowe – wyjaśnia prezydent Nadbereżny.

Włodarz Stalowej Woli podziękował Michałowi Buwajowi skarbnikowi miasta i współpracownikom za wielką pracę. – Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad budżetem za przygotowanie tak ambitnego i dobrego planu finansowego – podkreślił Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent złożył też deklarację współpracy i otwartej debaty z Radnymi Miasta Stalowej Woli. – Mam nadzieję, że wspólnie uchwalimy budżet, który będzie budował piękną i silną Stalową Wolę – dodał prezydent miasta.

 

Najważniejsze zadania wpisane do realizacji w 2021 roku:

– Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli (przebudowa płyty głównej Rynku w Rozwadowie), wartość zadania: 9 272 110,35 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 8 088 837,03 zł.

– Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, wartość zadania: 4 353 703,37 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 2 975 614,59 zł.

– Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola, wartość zadania: 3 784 615,37 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 2 000 000 zł.

– Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora, wartość zadania: 3 668 010,54 zł.

– Przeciwdziałanie zalewaniu ulic i podwórek w mieście, wartość zadania: 1 830 000,00 zł;

Obejmuje inwestycje:

 • Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych – 1 300 000 zł.
 • Odwodnienie terenów przyblokowych ul. Obrońców Pokoju 3, 5, 7 – 250 000 zł .
 • Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli – 210 000 zł.
 • Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli – 70 000 zł.

– Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych / budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli, wartość zadania: 4 287 274,69 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 2 226 481,69 zł Budowa zakończy się w pierwszej połowie 2022 roku.

– Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli, wartość zadania: 14 039 960,07 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 8 264 222,40 zł. W ramach zadania powstanie pas jezdni oraz wydzielone przejście dla pieszych i rowerzystów, a także ustawione będą ekrany dźwiękochłonne.

– Budowa drogi gminnej łączącej DK 77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli, wartość zadania: 3 367 006,74 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 1 321 988,48 zł, koniec prac w połowie 2021 roku.

– Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta, wartość zadania: 1 500 000,00 zł.

– Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km – ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli, wartość zadania: 3 575 727,12 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 2 518 893,00 zł.

– Budowa drogi gminnej – ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 – ul. Brandwicką w Stalowej Woli, Wartość zadania: 3 109 922,33 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 1 262 320,00 zł.

– Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli, wartość zadania: 200 000,00 zł.

– Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli, wartość zadania: 1 074 363,09 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 670 862,00 zł.

– Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024 R – ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli (50% wkładu własnego do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu), zaplanowana kwota w budżecie: 450 000 zł.

– Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR w Stalowej Woli – dojazd do hali sportowej i pływalni, wartość zadania: 914 628,30 zł.

– Inwestycje drogowe na terenie miasta Stalowej Woli, zaplanowana kwota w budżecie: 363 000,00 zł;

Obejmuje inwestycje:

 • Projekty ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne na os. Charzewice – 100 000 zł.
 • Projekty nowych dróg na os. Posanie – 80 000 zł.
 • Projekt budowy ul. Por. Józefa Sarny – 40 000 zł.
 • Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej – 40 000 zł.
 • Projekt modernizacji ul. Janusza Kusocińskiego – 30 000 zł.
 • Projekt przebudowy ul. Posanie – 25 000 zł.
 • Projekt budowy ulicy bocznej od ul. Mieszka I – 20 000 zł.
 • Projekt przebudowy ul. Topolowej – 18 000 zł.
 • Projekt utwardzenia ul. Polnej – 10 000 zł.

– Zadania podwórkowe i osiedlowe – zagospodarowanie podwórek, chodniki, ulice…, kwota zaplanowana w budżecie: 2 675 000,00 zł;

Obejmuje inwestycje:

 • Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2 – 500 000 zł.
 • Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Staszica 16-18 – 500 000 zł.
 • Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Partyzantów 4 – 300 000 zł.
 • Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Żeromskiego 8 – 280 000 zł.
 • Chodniki przy ul. Spokojnej – 150 000 zł.
 • Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przyblokowych ul. PCK 6 – 150 000 zł.
 • Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Metalowców 15 – 150 000 zł.
 • Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym (współfinansowanie z Powiatem Stalowowolskim) – 100 000 zł.
 • Wykonanie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Hutniczej – 100 000 zł.
 • Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach – 85 000 zł.
 • Przebudowa placów manewrowych przy garażach na ul. Podleśnej (I etap) – 60 000 zł.
 • Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego – 50 000 zł.
 • Budowa placu zabaw na os. Karnaty – 50 000 zł.
 • Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 14, 28 – 50 000 zł.
 • Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta – 40 000 zł.
 • Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej – 30 000 zł.
 • Projekt przebudowy ulicy osiedlowej 11 Listopada – 30 000 zł.
 • Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III – 20 000 zł.
 • Projekt budowy chodników przy ul. Wałowej i Podgórnej – 10 000 zł.
 • Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80 – 10 000 zł.
 • Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Koper 1 – 5 000 zł.
 • Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 1 – 5 000 zł.

– Przebudowa drogi osiedlowej Jana Pawła II – I etap (osiedle Pławo), wartość zadania: 120 000,00 zł.

– Inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie Stalowej Woli, kwota zaplanowana w budżecie: 1 485 000,00 zł;

Obejmuje inwestycje:

 • Budowa wodociągu na os. Hutnik – 300 000 zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej – 230 000 zł.
 • Projekt i wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice – 150 000 zł.
 • Projekt i wykonanie budowy wodociągu na ul. Posanie – 120 000 zł.
 • Budowa wodociągu ul. Sandomierska – 100 000 zł.
 • Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta – 100 000 zł.
 • Budowa wodociągu ul. Księżnej Anny Lubomirskiej (II etap) – 80 000 zł.
 • Budowa wodociągu ul. Łąkowa – 80 000 zł.
 • Projekt i wykonanie budowy wodociągu ul. Grochowa – 80 000 zł.
 • Projekt budowy lub rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Stalowej Woli – 50 000 zł.
 • Projekt budowy wodociągu do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice – 40 000 zł.
 • Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Posanie – 35 000 zł.
 • Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Zasanie – 30 000 zł.
 • Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brandwickiej – 25 000 zł.
 • Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Sochy – 25 000 zł.
 • Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego – 20 000 zł.
 • Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Charzewice, ul. Rolna – 20 000 zł.

– Inwestycje w oświetlenie na terenie miasta, zaplanowana kwota w budżecie: 220 000,00 zł;

Obejmuje zadania:

 • Budowa oświetlenia na terenie miasta – 100 000 zł.
 • Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej – 75 000 zł.
 • Budowa oświetlenia przy ul. 1 Sierpnia 22 – 25 000 zł.
 • Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego – 10 000 zł.
 • Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego 2 – 10 000 zł.

– Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli, wartość zadania: 2 128 676,00 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 698 430,00 zł.

– Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli, wartość zadania: 505 390,00 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 166 778,00 zł.

– Modernizacja budynków szkół i przedszkoli na terenie Stalowej Woli, kwota zaplanowana w budżecie: 550 000 zł, modernizacja budynków szkół – 350 000 zł, modernizacja budynków przedszkoli – 200 000 zł.

– Dotacja celowa dla muzeum regionalnego na realizację zadania: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP”, wartość zadania: 684 163,07 zł.

– Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap, wartość zadania 250 000 zł.

– Renowacja cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej – I etap, wartość zadania: 100 000 zł.

– Dotacje dla ogrodów działkowych, kwota zaplanowana w budżecie: 150 000 zł.

– Lokalny transport zbiorowy: Miejska Komunikacja Samochodowa, wartość zadania: 9 000 000 zł, System Roweru Miejskiego, wartość zadania: 600 000 zł.

Budżet Miasta Stalowej Woli na 2021 rokKomentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.
Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.